Privacyverklaring


De Vlaamse Karate Federatie (VKF) waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

In functie van het verlenen van diensten, ten aanzien van zijn leden en de individuele sportbeoefenaars, is VKF, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

Het doel van deze privacyverklaring is u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, de reden waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring zal bijgewerkt worden in functie van de reglementering en is hier integraal te raadplegen via de website van de federatie (www.vkf.be)