Kihon - Kumite - Kata

Kihon (De techniektraining):
Om een goede karateka te kunnen worden, moet men de technieken tot in de perfectie trainen. Dikwijls vinden beginnelingen het leren van de basistechnieken vervelend en overbodig. Zonder deze basistraining is het echter onmogelijk de sterke standen, afweren, stoten en stampen te krijgen die nodig zijn voor de training met partner. Tijdens de kihon wordt het karakter, het concentratie- en het uithoudingsvermogen gesterkt.

Kumite (partnertraining):
Tijdens de training met partner worden de getrainde basistechnieken in praktijk gebracht. Andere aspecten worden nu belangrijk, zoals: timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en … controle.

Kata (stijloefeningen):
Onder kata verstaan wij een reeks bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. In totaal zijn er ongeveer 50 kata’s, die hoofdzakelijk bestaan uit arm- en beentechnieken, lichaamswendingen en –verplaatsingen. De kata’s vormen als het ware het woordenboek van karate, omdat alle technieken erin voorkomen. Ze zijn daarom ook niet weg te denken uit het moderne karate.