Technisch

SPORTTECHNISCHE BIJSCHOLING "SPELVORMEN VOOR KINDEREN"

Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool een aantal sporttechnische bijscholingen. Op die manier blijven de trainers op de hoogte over de nieuwste technieken, over hoe omgaan met verschillende doelgroepen, ….
In 2013 werd de bijscholing "spelvormen voor kinderen" al gegeven in Nazareth, maar door het grote succes wordt ze nogmaals georganiseerd in een andere regio!!

Wanneer: Maandag 11 mei 2015
Uur: 20u00 - 22u00
Plaats: Sporthal Wilrijkse Plein
Vogelzanglaan 6
2020 Antwerpen
(zijstraat Van Rijswijcklaan – aan Antwerp Expo)

Meer info en hoe inschrijven: klik hier

VOOR INSTRUCTEURS

De opleidingscursussen van BLOSO
De Vlaamse Trainersschool, opgericht binnen de schoot van het BLOSO, richt in samenwerking met de Vlaamse Karate Federatie vzw op geregelde tijdstippen cursussen in. Deze cursussen hebben tot doel bekwame lesgevers te vormen die in hun club op een verantwoorde manier de leden kunnen begeleiden. Meer informatie over deze opleidingen is terug te vinden op www.bloso.be/VlaamseTrainersschool.

SPORTTECHNISCHE BIJSCHOLING

Wedstrijdbegeleiding kumite bij jongeren: praktijkvoorbeeld karate

Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool een aantal sporttechnische bijscholingen. Op die manier blijven de trainers op de hoogte over de nieuwste technieken, over hoe omgaan met verschillende doelgroepen, ….
Na een rondvraag bij de lesgevers kwam het thema ‘wedstrijdbegeleiding kumite bij jongeren' dikwijls naar voor.

Vind hier de volledig PowerPoint presentatie van de bijscholing!

ASPIRANT-INITIATOR
Deze Aspirant-Initiators zorgen, steeds onder leiding van een hoger opgeleide lesgever/trainer dat de trainingen van (jeugd)sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier kunnen aangeboden worden. Het aanbieden van deze opleiding moet op clubniveau de kwaliteit van het huidige, niet gekwalificeerde, lesgeverskorps verhogen, wat automatisch zal resulteren in een kwaliteitstoename van het clubaanbod.

Toelatingsvoorwaarden:
Minstens 16 jaar zijn in het jaar waarin de cursus loopt.
Minstens 5e Kyu

Cursussen 2014:
Vanaf 1 maart 2014 te Zottegem : vind hier meer informatie

INITIATOR
• De Initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sporttakspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen.
• Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen.
• De Initiator kan zelfstandig een sporttakspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

Toelatingsvoorwaarden:
1 - indien lid van VKF
Minstens 17 jaar zijn in het jaar waarin de cursus loopt.
Minstens bruine gordel hebben (3de, 2de, 1ste kyu).
2 - indien geen lid van VKF: klik hier (katalijst)

Cursussen 2014:
Vanaf 30 augustus 2014 te Gent :
- Lessenrooster
- Info en hoe inschrijven

INSTRUCTEUR B
• De Instructeur B initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport.
• Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt.
• De Instructeur B is een sporttechnisch expert. Hij heeft inzicht in het motorisch leerproces en begeleidt sporters die een gevorderde techniek willen beheersen

Toelatingsvoorwaarden:
1 – indien lid van VKF
Minstens 1ste Dan zijn.
In het bezit zijn van het diploma van 'initiator karate' of ermee gelijkgesteld zijn.
2 – indien geen lid van VKF: klik hier (katalijst)

Kostprijs voor de toelatingsproeven initiator en instructeur/trainer B = 125 euro

Cursussen 2013:
- Vanaf 7 september 2013 te Gent : vind hier het lessenrooster

TRAINER B
• De ‘Trainer B’ vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport.
• Hij kan zelfstandig een sporttechnisch en conditioneel jaarplan opstellen
en uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen. Hij creëert mee het kader waarbinnen de Initiator/Instructeur B werkt.
• De Trainer B is opgeleid om zowel kinderen als (jong)volwassenen training te geven, te coachen en hen via aangepaste sporttechnische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau.
• De Trainer B begeleidt competitieve sporters tot het nationaal niveau.

Toelatingsvoorwaarden:
1 – indien lid van VKF
In het bezit zijn van het diploma instructeur B of er minstens voor ingeschreven zijn.
Minstens 1ste Dan zijn.
2 – indien geen lid van VKF: klik hier (katalijst)

Cursussen 2013:
- Vanaf 7 september 2013 te Gent : vind hier het lessenrooster

TRAINER A
• De trainer A is in staat karateka’s te begeleiden op hoger technisch niveau (dan graden) en in topsport.
• De Trainer A is in staat training te geven aan sporters van alle leeftijden en alle competitieniveaus.
• De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, trainingsschema's en (meer-) jaarplannen opstellen en bezit de theoretische kennis om de wetenschappelijke verklaringen van trainingseffecten te begrijpen.
• Het niveau van begeleiding is competitief of prestatiegericht.

Toelatingsvoorwaarden:
1 – indien lid van VKF
Minstens 1 jaar in het bezit zijn van het diploma Trainer B
Minstens 1ste Dan zijn.

Voor Scheidsrechters

Voor Markeerders