Nationaal - BKF

De Belgische Karate Federatie vzw

Regelt de samenwerking op nationaal vlak regelen tussen de Vlaamse Karate Federatie vzw (statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad onder identificatienummer 1236/86), hierna VKF genoemd en de Fédération Francophone de Karaté asbl (statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad onder identificatienummer 9811/77) hierna FFK genoemd.

Vertegenwoordigt zichzelf en haar samenstellende vzw’s (VKF en FFK) op internationaal vlak bij de internationale karate-organisaties de European Karate Federation (kortweg EKF) en de World Karate Federation (kortweg WKF) die erkend is door het Internationaal Olympisch Comité.

Draagt bij tot de ontwikkeling van de karate-beoefening op nationaal en internationaal vlak.

Hier kan u de statuten BKF en het reglement van inwendige orde BKF terugvinden.