Nieuwe beleidsperiode 2021-2024

Nieuwe beleidsperiode 2021-2024
Binnenkort loopt de huidige beleidsperiode af. Dit wil zeggen dat de federatie in 2020 een nieuw beleidsplan moet indienen bij Sport Vlaanderen. Een beleidsplan helpt de federatie om op een gestructureerde manier haar missie en visie te realiseren.

Ons doel bij het indienen is dat we een beleidsplan hebben dat wordt gedragen door al onze stakeholders.

Na enkele bevragingen bij onze stakeholders heeft het beleidsplanteam de informatie gebundeld. Per thema zullen in januari en februari werkgroepen van start gaan om beleidsmatig te bekijken welke doelstellingen de VKF kan voorop stellen.

Meer nieuws volgt zeker nog! 

Meer informatie