Nieuwe beleidsperiode 2021-2024

Op de Algemene Vergadering van de VKF werd aan de aanwezige vertegenwoordigers van de clubs gevraagd om mee te helpen denken per thema.
Onderstaand document is het eerste resultaat van deze brainstormsessie.

De VKF zal later de clubs nog betrekken met het opmaken van een beleidsplan 2021 - 2024. 

Ideeën, suggesties zijn steeds welkom op het secretariaat.