Sportcommissie WKF

De sportcommissie WKF is belast met het competitiegebeuren binnen VKF - WKF.

Dit omvat:

  • Wedstrijdreglementen;

  • wedstrijdorganisatie;

  • arbitrage;

  • opstellen van de selectiecriteria voor deelname aan internationale WKF-wedstrijden.


De commissie rapporteert op regelmatige en/of gepaste tijdstippen aan de Raad van Bestuur. 

Alain Rayen

Lid

Alphons Selij

Lid

Francois Demesmaeker

Lid

Pascal Peeters

Waarnemend lid

Rachid Haevelaerts

Lid

Rudy Schuermans

Voorzitter

Tom De Gersem

Lid

Tom De Keyzer

Lid