Gezond en ethische commissie

Leden van deze commissie hebben een (para-) medische of sociaal-agogische opleiding genoten. 

De commissie heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • De commissie adviseert VKF om maatregelen te treffen op het bevorderen van een gezonde manier van karate beoefenen en op het voorkomen van blessures. 

 • Zij is belast met het bepalen, organiseren en verzorgen van de medische begeleiding in de karatecompetities.

 • Zij is belast met het regelmatig inrichten van bijscholingen die openstaan voor alle clubtrainers en assistenten. 

 • Op vraag van de Raad van Bestuur VKF begeleiden een sportarts en/of kinesist de karateka's tijdens buitenlandse wedstrijden en stages. 

 • Een beleid uitwerken ter bevordering van gezond sporten. 

 • Een beleid uitwerken en opvolgen rond ethische zaken (pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag...).

 • Zij is belast met het opvolgen van de verplichtigen opgelegd door de overheid inzake antidoping.

 • Zij adviseert van de Raad van Bestuur VKF betreffende maatregelen ter preventie van antidoping.

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Voor clubs die aandacht willen besteden aan dit thema: Sport met Grenzen

Meldingen, klachten, onthullingen en vaststellingen kunnen vanuit het clubbestuur, de club API en de melder gemeld worden bij:

 • De federatie API
 • Hulpverlening
 • Politie / Justitie

We raden de clubs aan indien er melding wordt gedaan bij de laatste 2 de federatie API hiervan op de hoogte te brengen.
 
De federatie API handelt niet alleen. Zij luistert naar de melding, klacht en vaststelling en geeft informatie over de mogelijke stappen. De API schat in overleg met derden (collega, GES-commissie, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), 1712…) de ernst van de situatie in. Indien nodig licht zij de tuchtcommissie in.

De federatie API is Niki De Brucker.

1712

Voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld...

Ices

Het centrum Ethiek in de Sport (ICES), stimuleert en ondersteunt de Vlaamse Sportsector om actief te investeren in ethische thema's die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.
Voor meer informatie, klik hier.

Antidoping

Op de website van de 'Dopinglijn' vindt u meer informatie terug over volgende zaken:

 • Geneesmiddelen, supplementen en TTN
 • Dopingcontrole: wat, wie, hoe...?
 • Sporters, clubs en federaties
Meer informatie vindt u hier

Piet Maes

1e Dan