Gezond en ethische commissie

Leden van deze commissie hebben een (para-) medische of sociaal-agogische opleiding genoten. 

De commissie heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • De commissie adviseert VKF om maatregelen te treffen op het bevorderen van een gezonde manier van karate beoefenen en op het voorkomen van blessures. 

  • Zij is belast met het bepalen, organiseren en verzorgen van de medische begeleiding in de karatecompetities.

  • Zij is belast met het regelmatig inrichten van bijscholingen die openstaan voor alle clubtrainers en assistenten. 

  • Op vraag van de Raad van Bestuur VKF begeleiden een sportarts en/of kinesist de karateka's tijdens buitenlandse wedstrijden en stages. 

  • Een beleid uitwerken ter bevordering van gezond sporten. 

  • Een beleid uitwerken en opvolgen rond ethische zaken (pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag...).

  • Zij is belast met het opvolgen van de verplichtigen opgelegd door de overheid inzake antidoping.

  • Zij adviseert van de Raad van Bestuur VKF betreffende maatregelen ter preventie van antidoping.
     

De resultaten en ondernemingen van deze commissie zijn te vinden bij ethisch en gezond sporten. 

Ices

Het centrum Ethiek in de Sport (ICES), stimuleert en ondersteunt de Vlaamse Sportsector om actief te investeren in ethische thema's die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.
Voor meer informatie, klik hier.