G-commissie


De G-commissie is belast met het promoten en organiseren op gepast wijze van de beoefening van karate door personen met een beperking.

Meer bepaald realiseert dit zich door:
  • Karate aan te bevelen aan personen met een beperking.

  • Het ontwikkelen van de principes van G-karate.

  • Het organiseren van trainingen, competities, sportdagen, vakantiekampen.

  • Opleiding en vorming G-trainers in samenwerking met VTS en Parantee-Psylos.

  • Bijscholingen voor lesgevers.

  • Opleiding en bijscholing van scheidsrechters