G-commissie


De G-commissie is belast met het promoten en organiseren op gepast wijze van de beoefening van karate door personen met een beperking.

Meer bepaald realiseert dit zich door:
  • Karate aan te bevelen aan personen met een beperking.

  • Het ontwikkelen van de principes van G-karate.

  • Het organiseren van trainingen, competities, sportdagen, vakantiekampen.

  • Opleiding en vorming G-trainers in samenwerking met VTS en Parantee-Psylos.

  • Bijscholingen voor lesgevers.

  • Opleiding en bijscholing van scheidsrechters

G-karate

G-karate is de overkoepelende term voor karate beoefend door sporters met een handicap. Dit zijn personen die omwille van een langdurige fysieke -, verstandelijke -, auditieve -, visuele beperking, een psychische kwetsbaarheid of autisme niet instaat zijn om op gelijke voet met anderen te participeren in het reguliere circuit.
 
G-karate in je club
Clubs die hun deuren willen openstellen voor sporters met een beperking kunnen rekenen op ondersteuning vanuit verschillende hoeken:
 

  1. Dynamo-brochure: G-sport in je sportclub
 
De brochure neemt je stap voor stap mee in de kennismaking met de doelgroep en opstart van een G-werking met een gamma aan tips.
Na registratie kan je de brochure gratis online lezen.
Ontvang je de brochure liever in de bus. Informeer hiervoor bij Anneleen (contact@vkf.be). 
 
  1. Ondersteuning vanuit VKF, Parantee-Psylos en G-karate Vlaanderen
 
De Vlaamse Karate Federatie werkt reeds verschillende jaren samen met Parantee-Psylos, de Vlaamse unisportfederatie voor G-sport, en G-karate Vlaanderen. Hierdoor kunnen we je zeker begeleiden in het opstarten van een G-werking, je informeren over G-sport vormingen en wegwijs maken in het G-sport en G-karate landschap.
Voor meer info neem contact op met Parantee-Psylos via elien.moerman@parantee-psylos.be.
 
  1. G-sportconsulenten

 
Sport Vlaanderen, Gent, Antwerpen en Brussel hebben G-sportconsulenten in dienst. Zij zijn lokaal en regionaal goed op de hoogte van het G-sportaanbod  en de ondersteuningsmogelijkheden. In kader van G-sportsubsidies en promotie een belangrijke partner die je verder kan helpen in het ontwikkelen en uitbouwen van je
G-sportproject.

Een overzicht van de G-sportconsulenten vind je hier.
Een overzicht van de G-sportsubsidies van Sport Vlaanderen vind je hier.
 
Meer info
Heb je nog vragen over G-karate? Laat het ons weten. We helpen je graag verder.
VKF vzw: Anneleen Devlaminck – contact@vkf.be
Parantee-Psylos vzw: Elien Moerman – elien.moerman@parantee-psylos.be
G-karate Vlaanderen vzw: Eric Bortels - eric.bortels@i-k-f.net 
 
 

 

Eric Bortels

Voorzitter

5e dan

Jean Stroobants

Secretaris

Ludo L'Ecluse

Lid

Ronny Van Saen

Scheidsrechter para

3e dan