Gezond Sporten
Sporten op een verantwoorde manier is gezond!
Op de website www.gezondsporten.be vindt u allerlei informatie over hoe u op een gezonde manier kan sporten. Al deze informatie is wetenschappelijk onderbouwd. Wij raden onze karateka's aan deze richtlijnen te volgen.
Preventief Sportmedisch Onderzoek
Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres!
Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.
Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.
Het onderzoek is niet verplicht.
Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters.

Als Vlaamse Karate Federatie adviseren wij onze karateka's om een sportmedisch onderzoek te laten doen!

Voor alle inormatie over een sportmedische onderzoek, bezoek deze website: www.sportkeuring.be
specifieke Karate letsels
De Ges-commissie deed een onderzoek naar de sportletsels die het vaaktst voorkomen bij de karateka's;
Uit dit onderzoek blijkt dat de in vergelijking met andere met andere sportblessures, karateka's zich vooral blesseren aan handen, vinger, voeten en tenen.
De modaliteiten van het onderzoek vindt u hieronder.

Preventie rond deze kwetsuren is het gebruik van hand- en voetbescherming

 
Doping

Wie sport moet weten waar de lijn ligt

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan.

Samen met de Vlaamse overheid tracht de VKF daarom ook om de karatesport in Vlaanderen op een zo eerlijke en gezonde manier te laten verlopen. Dit zodat elke karateka met gelijke wapens de strijd kan aangaan. Dit doen we enerzijds door kareteka’s, coaches en ouders te informeren en anderzijds worden er onaangekondigde controles uitgevoerd door NADO, zowel binnen- als buiten wedstrijdverband.

Gebruik je voedingssupplementen? Laat ze dan zeker testen op verboden middelen!

Op de website www.dopinglijn.be vindt u alle informatie over verboden middelen en doping:
  • Toestemming therapeutische noodzaak (TTN) - OPGELET:  Vanaf 1 januari 2020 moeten minderjarige sporters ook in Vlaanderen, net zoals elders in de wereld, een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) hebben om het gebruik van een verboden stof (dat is een stof op de dopinglijst) te kunnen rechtvaardigen. De therapeutische noodzaak wordt beoordeeld aan de hand van de internationale standaard.
  • Dopeer je niet onbewust
  • Verboden stoffen