Ethisch sporten

Meldpunt voor ongewenst gedrag

Ben je getuige of heb je zelf te maken met ongewenst gedrag van anderen? 
Merk je handelingen op tijdens de training die voor jou niet aanvaardbaar zijn? 

Aarzel niet! Praat erover!!!

Meldingen, klachten, onthullingen en vaststellingen kunnen vanuit het clubbestuur, de club API en de melder gemeld worden bij:

  • De federatie-API: Niki De Brucker // 09.248.03.00 // niki@vkf.be
  • Hulpverlening
  • Politie / Justitie

We raden de clubs aan indien er melding wordt gedaan bij de laatste 2 de federatie API hiervan op de hoogte te brengen.
 
De federatie API handelt niet alleen. Zij luistert naar de melding, klacht en vaststelling en geeft informatie over de mogelijke stappen. De API schat in overleg met derden (collega, GES-commissie, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), 1712…) de ernst van de situatie in. Indien nodig licht zij de tuchtcommissie in.

1712! Voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld...

Wil jij meehelpen om de drempel voor kinderen met autisme ook in jouw vereniging te verlagen?

Dan kan jij met deze brochure aan de slag!

Soms hebben kinderen en jongeren met autisme nood aan extra begeleiding. Kleine aanpassingen en wat persoonlijke aandacht maken een wereld van verschil. Elk kind is anders, ook de aanpak en tips zullen dus verschillen!
Verderop in deze brochure geven we toelichting bij bepaalde aspecten van autisme. We vertellen je dan ook hoe jij daar rekening mee kan houden. Na elke rubriek kunnen jij of de ouders de brochure personaliseren. Zo krijg je een ‘handleiding’ die voor elk kind en elke jongere met autisme weer anders kan zijn!