Vlaams Kampioenschap WKF 2019

gepost op 26/01/2019
Uitnodiging

VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN KATA/KUMITE WKF-systeem voor JEUGD/SENIOREN
ZATERDAG 26 januari 2019
 
Locatie
Sporthal ’t Beerke
Rerum Novarumlaan 31
2340 Beerse
Opgelet: Sporthal ’t Beerke wordt momenteel verbouwd, mogelijk is er een beperkte toegankelijkheid en gebruik van de kleedkamers!

Aanvang wedstrijden
Kata                        vanaf 09.00u
Kumite                   vanaf 13.00u
Het wedstrijdschema vindt u tijdig op www.vkf.be.
 
Weging
Gebeurt op de wedstrijdvloer.
 
Algemene Reglementen

 • Een geldige vergunning hebben bij de Vlaamse Karate Federatie en deze kunnen voorleggen.

 • Alle wedstrijden KATA en KUMITE hebben plaats volgens het WKF systeem.

 • In alle categorieën kampen jongens/heren en meisjes/dames afzonderlijk, behalve bij de ploegen kata is een mix toegestaan.

 • Per 4 deelnemers is één (1) coach toegestaan, met een maximum van 3 coaches per club.

 • Om organisatorische redenen zullen volgende regels strikt worden toegepast:

 • Tijdens kata-wedstrijden: geen coaches op de wedstrijdvloer.

 • Tijdens kumite-wedstrijden: coach en kamper melden zich aan. Slechts de deelnemende en eerstvolgende worden op de vloer toegelaten.

 • Enkel coaches in trainingspak of karate-gi worden op de vloer toegelaten.

 • De deelnemers verbinden zich ertoe de geldige dopingreglementen te volgen. Er kan dopingcontrole plaatsvinden.

Reglementen KUMITE volgens VKF reglement
Reeksen

Pupillen (8-9j) – Preminiemen (10-11j) – Miniemen (12-13j) – Kadetten (14-15j) – Junioren (16-17j) – Senioren (vanaf 18j)

 • Borstbescherming verplicht bij de pupillen. Deze wordt ter beschikking gesteld door de organisatie.

 • Minimum aantal deelnemers per categorie: vier (4).

 • Elke reeks wordt onderverdeeld in een min (-) en een plus (+) reeks. Het is dus uiterst belangrijk het exacte gewicht van de kamper mee te delen. Tolerantie zonder beschermuitrusting = 1kg,  bij overschrijding kan men deelnemen aan een hogere gewichtsklasse mits betaling van 10€ administratiekosten.

 • Voor de reeksen -14 jaar is ELK contact op jodan zone verboden. Voor kadetten & junioren is een lichte aanraking op jodan enkel toegestaan met voettechnieken, maar er wordt geen contact toegestaan voor jodan handtechnieken. Voor senioren is gecontroleerd contact, rekening houdend met de aangevallen zone, toegestaan.        

 • Voet-, scheen- en borstbescherming is toegelaten, maar niet verplicht.

 • Pupillen: de eerste die 8 punten haalt, wint de kamp. De wedstrijdduur is  1 minuut en deze met de meeste punten (of met hantei) wint.

Reglementen KATA
Reeksen

Pupillen: 7 – 9 jaar ; Enkel lagere kata’s. ; Twee verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk.
Preminiemen: 10-11 jaar ; Enkel lagere kata’s. ; Twee verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk.
Miniemen: 12-13 jaar;  Enkel lagere kata’s. Drie verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk. ; Hogere kata is toegelaten in de finale.
Kadetten: 14-15 jaar ; 4 verschillende  kata’s uitvoeren, lagere kata’s zijn toegelaten. 
Junioren: 16-17 jaar ; 5 verschillende kata’s uitvoeren , lagere kata’s zijn toegelaten.
Senioren: Vanaf 16 jaar ; 5 verschillende kata’s uitvoeren , lagere kata’s zijn toegelaten.
Ploegen –14j: Gemengd ; Twee verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk.
Ploegen +14j: Gemengd ; Twee verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk.

Lijst lagere kata’s :
Shotokan : Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan en Heian godan
Goju Ryu : Geksai-Dai Ichi, Geksai-Dai Ni, Taikyoku Jodan, Taikyoku Mawashi Uke, Taikyoku Kake Uke, Kihon Kata Dai Sono Ichi, Kihon Kata Dai Sono ni, Kata Dai Sono san
Wado Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan, Pinan godan
Shito Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan, Pinan godan
 
Minimum aantal deelnemers per reeks: vier (4). 
Er moeten minimum 4 ploegen aanwezig zijn om de ploegenreeks te laten doorgaan.
 
Inschrijven: 
Inschrijvingen enkel online via Karate-Link vanaf maandag 17 december 2018.
Inschrijvingen kata per ploeg via karate-link: specificeer ploegnaam in opmerking.
Einddatum inschrijvingen zondag 13 januari 2019.
Na deze datum worden er geen inschrijvingen meer aanvaard !
 
Inschrijvingsgeld 
Inschrijvingsgeld per deelnemer per discipline            € 10,00                 
Inschrijvingsgeld per ploeg                                          € 10,00                 
Inkomgelden toeschouwers                                         € 7,00
                                                                                     Kinderen –10 jaar gratis
 
Het verschuldigde bedrag van de deelnemers dient aan VKF overgemaakt te worden door middel van overschrijving op rekeningnummer van VKF IBAN BE74 4428 6574 2107 met vermelding van clubnummer en aantal deelnemers. 
Het bedrag moet in ons bezit zijn ten laatste op zondag 13 januari 2019.
 
DEELNAME WORDT GEWEIGERD AAN PERSONEN DIE NIET IN ORDE ZIJN MET DE INGESLOTEN REGLEMENTEN!
TER PLAATSE KAN ER NIET MEER INGESCHREVEN OF BETAALD WORDEN.