Doel en diensten

Het Dynamo Project biedt ondersteuning voor sportclubbestuurders. De hoofdopdrachten van het Dynamo Project zijn:

  • Informatie verstrekken onder de vorm van een gebruiksvriendelijke brochures, tools en andere producten.
  • Documentatiecentrum en centraal aanspreekpunt zijn voor sportclubs: de helpdesk.
  • Bijscholingen organiseren.
  • Individuele maatbegeleiding aanbieden.

Het vrijwilligerswerk vormt de drijvende kracht achter het verenigingsleven. In Vlaanderen in het algemeen en achter sportclubs in het bijzonder. Dit vrijwilligerswerk komt echter steeds meer onder druk te staan, waardoor de toekomst van de georganiseerde sport in gevaar dreigt te komen.

Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en beheersmatig vlak. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning.

De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.

Voor wie?

Het Dynamo Project is er voor alle non-profit sportclubs in Vlaanderen, kleine of grote clubs.

  • Sportclubs aangesloten bij een erkende federatie kunnen aan het meest voordelige tarief een beroep doen op de dienstverlening van het Dynamo Project.
  • Sportclubs die niet zijn aangesloten bij een erkende federatie en anderen kunnen ook gebruik maken van de dienstverlening van Dynamo Project, maar voor hen zijn er andere tarieven van toepassing.