Transferaanvraag
Leden kunnen transfereren naar een andere club op vrijwillige basis of wegens stopzetting van de club.


Clubverandering ten gevolge van vrijwillige transfer

Gedurende een volledig sportseizoen (september t/m augustus) kan men vrij transfereren. Elke clubverandering gebeurt schriftelijk of per e-mail aan de opgezegde club en aan de VKF. De brief heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze melding. Dit betekent dat betrokkene vanaf dan onder het administratief lidmaatschap van de nieuwe club valt. Gedurende een volledig sportseizoen kan men maximaal éénmaal van club veranderen. 


Clubverandering wegens stopzetting club

Indien de werking van een club wordt stopgezet zijn de leden van die club vrij te transfereren.