Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

De ‘Vlaamse Karate Federatie’ is een Vlaamse privaatrechtelijke organisatie dewelke op onbaatzuchtige en vrijwillige wijze karateclubs verenigt.  

Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF)
Warandelaan 1 A
9230 Wetteren 

Ondernemingsnummer: BE 04 282 400 53
E-mailadres: contact@vkf.be
Telefoonnummer: 09 248 03 00
Website: www.vkf.be


Clublidmaatschap

Een club is een autonome, plaatselijke sportvereniging, die als doelstelling heeft het organiseren van karateactiviteiten en het promoten van karatesport. 

VKF groepeert karateka's die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap in België. Deze individuele karateka's moeten zich groeperen in clubverband. 
Alle normale relaties tussen VKF en de individuele karateka's die zij verenigt geschiedt via de clubs. 

Iedere club die als lid wenst aan te sluiten bij VKF, moet hiertoe de procedure volgen die te vinden is in het Huishoudelijk Reglement, te vinden op onze website. 


Individuele aansluiting

Elke karateka moet een reglementaire VKF vergunningskaart bezitten. 

Dit houdt in dat de karateka aangesloten is bij een door de VKF erkende club. 
Een karateka is enkel lid van de club die vermeld staat op zijn vergunningskaart. 
Een individuele aansluiten (aansluiting zonder club) is niet mogelijk. 

Deze vergunningskaart geeft de karateka toelating deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de VKF of haar leden. 

Elke bestuurder van VKF of hun afgevaardigde kan de voorlegging van een vergunning vragen. Aan karateka's waarvan de vergunning niet in orde is zal de deelname aan activiteiten van de federatie geweigerd worden. 

Karateka's, die hun vergunning betalen en/of verlengen, kunnen om welke reden ook, het betaalde bedrag niet terugvorderen.